پرداخت زکات فطره و کفاره غیر عمد

۱. پس از اعلام عید فطر، زکات فطره را تا قبل از نماز عید پرداخت کنید و یا کنار بگذارید (و در اسرع وقت پرداخت شود).

۲. میزان فطریه برای هر نفر حداقل ۷ پوند تعیین شده است.

۳. میزان کفاره غیرعمد (برای هر روز ) 2 پوند می باشد

۳. میزان کفاره عمد (برای هر روز ) ۱۲۰ پوند می باشد

 

روش‌های پرداخت:

الف – پرداخت بانکی:

زکات فطره و یا کفاره را از طریق حساب مرکز با قید کلمه «fetr» و یا «kaf» پرداخت نمایید. ضمنا اگر سرپرست خانواده سید است، قید «Sadaat» را نیز اضافه نمایید.

حساب بانکی مرکز :

Bank Name: HSBC
Account Name: Imam Reza cultural center
 Bank Account: 61655876
Sort Code: 40-11-15

پس از پرداخت با تماس با شماره 07466806149 آقای آهنگر یا هر راهی دیگری از تکمیل پرداخت مطمئن شوید.

ب – پرداخت نقدی:

زکات فطره و یا کفاره را از طریق صندوق هایی که در روز برگزاری نماز عید فطر قرار داده می شود می توانید به صورت نقدی پرداخت کنید.