رادیو باران (ویژه ماه مبارک رمضان)

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند
رادیو باران
را از طریق گوشی همراه بشنوید


ويژه

ماه مبارک رمضان
(ساعات پخش برنامه ها به افق لندن تنظيم شده است)


پخش زنده

سرور 1

پخش زنده
سرور 2


توجه: به‌منظور
رعایت ملاحظات فنی، مقتضی است یک الی دو دقیقه پس از پخش اذان مغرب
و یک الی دو دقیقه قبل از پخش اذان صبح احتیاط نمائید.


نام برنامه


موضوع

ساعت پخش


تکرار


ویژه برنامه افطار


مراسم افطار


45 دقیقه قبل از اذان مغرب به
افق لندن


ندارد


ويژه شب های قدر


دعای جوشن کبیر، سخنرانی،
مراسم قرآن به سر گرفتن


بعد از ويژه
برنامه افطار


شب‌های 19، 21
و 23


ندارد


ویژه برنامه سحر


مراسم سحر


90 دقیقه قبل از اذان صبح به
افق لندن


ندارد


ویژه برنامه ظهر


ادعیه ، قرآن و اذان


20 دقیقه قبل از اذان ظهر به
افق لندن


 ندارد


قرائت قرآن 


قرائت
30 جزء قرآن


هرروز بعد از ویژه برنامه سحر


يک ساعت و نیم
قبل از اذان مغرب


Email:

baran@ic-el.com

Tel:
+442076045500 (ext 260)